Essential Data http://www.essential-data.sk Investícia do lepšieho spôsobu ukladania dát a ich lepšieho využitia Wed, 03 Jan 2018 13:16:47 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.6.1 Školenie Typológia osobnosti http://www.essential-data.sk/skolenie-typologia-osobnosti/ Tue, 19 Jan 2016 14:46:04 +0000 http://www.essential-data.sk/?p=248 Postoje ľudí k práci sa líšia – niektorí vidia vo svojej práci zmysel života, venujú sa jej naplno a niektorí naopak v práci trpia a túžobne očakávajú koniec pracovnej doby. Keďže v práci strávime väčšinu svojho bdelého času, spokojnosť s tým, čo robíme by mala byť pre nás veľmi dôležitá. To, aké zamestnanie si zvolíme, má vplyv nielen na našu spokojnosť a výkonnosť, ale aj na to, ako v práci komunikujeme, ako zvládame konflikty, stres, tímovú prácu, zmeny…

Problémy na pracovisku vyplývajú najmä z partnerských vzťahov a z typovej odlišnosti ľudí. Všetci máme tendenciu druhých súdiť na základe správania iného, ako sme očakávali alebo aké by sme možno v rovnakej situácii zvolili my. Prijať a zmieriť sa so skutočnosťou, že všetci sme iní, nebýva jednoduché.

Carl Gustav Jung, svetoznámy psychológ a psychiater, v dvadsiatych rokoch dvadsiateho storočia tvrdil, že ľudské správanie nie je náhodné. Vieme ho do určitej miery ovládať vôľou, väčšinou je však nevedomé – neriešime ako sa správame a reagujeme na okolnosti. Na základe určitých preferencií správania vytvoril typológiu osobnosti, na základe ktorej vieme naše správanie pozorovať, vysvetliť, a dokonca aj predvídať, pretože sa drží určitých pravidiel daných typom osobnosti.

Naši manažéri sa v rámci celofiremného vzdelávacieho procesu zúčastnili školenia Typológia osobnosti. Cieľom takýchto školení je pochopiť, že ľudia sa navzájom líšia, že každý typ, každá osobnosť má svoje klady a zápory, silné a slabé stránky a že žiadna z nich nie je lepšia než iná. Ak človek porozumie sám sebe, dokáže ľahšie prijímať druhých takých, akí sú a nie takých, akých by sme ich chceli mať 🙂

]]>
Ohodnoťte svoju komunikáciu so zákazníkmi: Uvoľnili sme open-source softvér na zbieranie spätnej väzby OpenReply http://www.essential-data.sk/ohodnotte-svoju-komunikaciu-so-zakaznikmi-uvolnili-sme-open-source-softver-na-zbieranie-spatnej-vazby-openreply/ Wed, 06 Aug 2014 15:39:30 +0000 http://www.essential-data.sk/?p=200 Dobrá komunikácia so zákazníkmi patrí medzi naše základné priority. Aj keď na Internete nájdete množstvo systémov pre zbieranie a vyhodnocovanie spätnej väzby na komunikáciu zamestnancov so zákazníkmi, väčšina z nich je poskytovaná ako služba alebo tento softvér nie je open-source. Rozhodli sme sa tento nedostatok vyriešiť zverejnením nášho produktu OpenReply.
Asi najznámejším produktom tohto typu je slovenský startup NiceReply. Aj keď by sme radi využili túto službu, zmluvné záväzky voči našim zákazníkom nám nedovoľujú informácie tohto druhu poskytovať tretím stranám. Preto sme sa rozhodli naprogramovať vlastné riešenie. Je síce pravdepodobne jednoduchšie (NiceReply sme nikdy nepoužívali, takže nevieme posúdiť), ale máme ho nainštalované na vlastných serveroch a teda vieme garantovať naše zmluvné záväzky voči partnerom. V prípade, že máte podobný problém, budeme radi, ak tento softvér vyskúšate a budete používať – OpenReply sme uvoľnili pod MIT licenciou.

OpenReply screenshot
OpenReply je jednoduchá CRM aplikácia, ktorá je určená na získavanie spätnej väzby o vašich zamestnancoch. Umožňuje vám zmysluplne získavať a analyzovať spätnú väzbu v jednoduchom a prehľadnom administračnom rozhraní. Štandardne sa jednoducho integruje s ticketovacím systémom OTRS, ale dorobenie integrácie na iné ticketovacie systémy je jednoduché.
Aplikácia je naprogramovaná v Ruby on Rails. Umožňuje zbieranie spätnej väzby, zobrazovanie štatistík a  filtrovanie.
Použitie je jednoduché – do ticketovacieho systému alebo do e-mailového klienta doplníte pridanie pätičky e-mailu, ktorá je špecifická pre každého zamestnanca. Po kliknutí sa zobrazí jednoduchá obrazovka, kde zákazník zamestnanca ohodnotí maximálne piatimi hviezdičkami a v prípade potreby napíše spätnú väzbu do textového poľa.

OpenReply screenshot - hodnotenie
K administrátorskému rozhraniu by mal mať prístup nadriadený zamestnancov, ktorí komunikujú so zákazníkmi a ideálne aj vedenie firmy.
Ako povedal Peter Drucker: “Čo neviete merať, to neviete riadiť”. Ak sú vzťahy so zákazníkmi a ich spokojnosť pre vašu firmu dôležtité a ak vaši zamestnanci komunikujú so zákazníkmi pomocou e-mailu, je hodnotenie e-mailov dôležitý vstup pre zlepšovanie kvality.
OpenReply nájdete na https://github.com/essential-data/openreply.

]]>